Top

Een nieuwe woonlocatie tussen Monster en Den Haag

Een uitgestrekt gebied tussen het strand van Monster en de bosrijke kant van Den Haag. Dat is ‘De Duinen’; een locatie die het beste van deze twee werelden verenigt. In dit voormalige kassengebied gaat Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) een bijzonder nieuw woongebied aan de kust ontwikkelen. Omdat OBWZ een locatie wil creëren die aansluit bij de ideeën en wensen van de mensen die nu al in de directe omgeving van deze bijzondere plek wonen óf overwegen hier op termijn te gaan wonen, ontwikkelen we in nauwe samenspraak met omwonenden en belangstellenden.

Vooruitlopend op een serie bijeenkomsten met een klankbordgroep vond op 6 juli een inloop-informatieavond plaats. We vroegen de aanwezigen ons te laten weten hoe zij denken over vier thema’s: water en drooglegging – groen en spelen – bouwprogramma – wegen en parkeren. De belangrijkste punten vormen voor ons en onze landschapsarchitect de basis van waaruit we vertrekken bij de klankbordgroep eind augustus.

Wij nodigen u van harte uit om mee te denken over ‘De Duinen’. Wilt u meepraten, dan kunt u het opmerkingen/ideeënformulier op deze site invullen. Uw suggesties, vragen en opmerkingen kunt u daar achterlaten. Hoe dan ook: we nemen uw opmerkingen waar mogelijk mee bij het ontwikkelen van de visie voor dit gebied!

gebiedsoverzicht 600x400px